Koninklijke Gidsenbond

Brugge en West-Vlaanderen

Bibiotheek
Locatie:
Bibliotheek Koninklijke Gidsenbond Brugge & West-Vlaanderen
Kleine Hertsbergestraat 3
8000 Brugge

Collectie:
Wij bezitten een uitgebreide collectie boeken over Brugge en omgeving. Daarnaast hebben wij een rijke collectie tentoonstellingscatalogussen, werken over kunst en toegepaste kunst. Enkele lopende tijdschriften vooral met betrekking tot geschiedenis, cultuur en kunst vullen deze collectie aan.

Ontlenen:
Al onze leden kunnen de bibliotheekcollectie gratis ter plaatse in kijken. Ontlenen kunnen ze mits het voorleggen van een geldige lidkaart van de vereniging. Het lidgeld bedraagt € 20 per jaar.
- Per uitleenbeurt kunnen per lid maximum 10 werken ontleend worden.
- Werken kunnen maximaal 3 weken ontleend worden, een eenmalige verlenging met eenzelfde periode is mogelijk.
- Per uitleendag dat het boek te laat wordt binnengebracht, bedraagt de boete € 0.10.
- Administratiekosten voor maningsbrieven bij het te laat terugbrengen van de werken zijn voor de lener.
- Als lener bent u verantwoordelijk voor de werken die u raadpleegt of leent. Bij verlies of beschadiging moet u de schade en de eventuele bijkomende kosten vergoeden.
- De onlinecatalogus kunt u ook thuis raadplegen.
Home - Sitemap - made by uwsoftware.be