Koninklijke Gidsenbond

Brugge en West-Vlaanderen

75 jaar Gidsenbond (2001)
Kroniek Gidsenbond Brugge

Voorwoord

In 2001 vierde onze vereniging de driekwart eeuw van haar bestaan. Tijd voor een uitgebreide terugblik op de ups en downs vanaf haar ontstaan gedurende het interbellum, doorheen de beloken tijd van de oorlogsjaren, de ledenboom van na de allerlaatste der wereldbranden, de dissidentencrisis van de zestiger jaren, naar de merkwaardige bloei van de laatste decennia.

In 1964 werd reeds een eerste lofwaardige poging ondernomen om in een handzame brochure de Gidsenbond voor te stellen. Hervé Stalpaert die hiervoor tekende heeft zich, vermoedelijk wegens tijdsgebrek, moeten beperken tot het aanhalen van fragmentarische gegevens over het reilen en zeilen van onze vereniging. Vandaag wordt een grondiger aanpak van de rijke en bijwijlen bewogen geschiedenis van de Bond voorgestaan.

Onze voornaamste bron was het omvangrijke en vrij complete archief: de vele dikke schoolschriften waarin de opeenvolgende secretarissen in manuscript notuleerden, de verslagen van de algemene vergadering, de honderden rondzendbrieven die gedurende vele jaren het enige infokanaal vormden tussen bestuur en leden, de hybride bundels correspondentie van diverse pluimage en ten slotte de volledige reeks Kontaktbladen. Het uitvlooien van deze stapel folianten vergde engelengeduld en mierenvlijt ! Vooral het sibillijnse handschrift van bepaalde scribenten bezorgde ons vaak een punthoofd. De onderwijzers onder hen kunnen onmogelijk het toenmaals verplichte vak schoonschrift aangeleerd hebben. Ter aanvulling van het speurwerk waren we ook in de gelegenheid een paar gidsen van het eerste uur te interviewen benevens bestuursleden van na WO II.

Walter Goethals


Kroniek van de Gidsenbond (1)
(1924-1925) Startsein voor de Gidsenbond

Kroniek van de Gidsenbond (2)
(1926-1929) Praktische organisatie

Kroniek van de Gidsenbond (3)
(1930-1936) Officiële erkenning

Kroniek van de Gidsenbond (4)
(1940-1945) De Gidsenbond tijdens WO II

Kroniek van de Gidsenbond (5)
(1945-1960) Nieuwe start

Kroniek van de Gidsenbond (6)
(1961-1970) Roerige jaren

Kroniek van de Gidsenbond (7)
(1970-1980) Gouden jubileum

Kroniek van de Gidsenbond (8)
(1981-1990) Op nieuwe wegen

Kroniek van de Gidsenbond (slot)
(1991-2000) Verruiming

Home - Sitemap - made by uwsoftware.be