Kalender

Wanneer u moet inschrijven voor een activiteit, staat dit telkens vermeld.
Als u lid bent, schrijft u in via login leden
in het menu "Leden".

Indien u geen lid bent, kan u inschrijven voor activiteiten door een mail te sturen naar mc.leys@skynet.be. Gelieve dan duidelijk alle nodige info te vermelden (activiteit, datum, uur, naam,  aantal personen, enz,…)

Opleiding voor het neogotisch complex in Vivenkapelle woensdag 22 augustus 2018, 14:30

De opleiding voor het neogotisch complex in Vivenkapelle vindt plaats op woensdag 22 augustus om 14.30 u. of op maandag 27 augustus om 19 u. in de zaal van het Broederklooster in Vivenkapelle (Bradericplein 22 8340 Damme).
De cursus wordt verzorgd door Lori Van Biervliet en Bruno Comer. Er wordt zowel ingegaan op de historische, cultuurhistorische als architecturale aspecten van het complex. De opleiding duurt een kleine drie uur. Het volstaat dat je één sessie volgt, ofwel die op 22 augustus ofwel die op 27 augustus.
Om technische redenen wordt de groep beperkt tot tweemaal 20 personen. We gaan ervan uit dat iedereen die zich inschrijft, effectief van plan is om er te gidsen.
Inschrijven kan enkel via de website die wordt afgesloten bij het bereiken van het maximum aantal of ten laatste op 10 augustus.

Opleiding voor het neogotisch complex in Vivenkapelle maandag 27 augustus 2018, 19:00

De opleiding voor het neogotisch complex in Vivenkapelle vindt plaats op woensdag 22 augustus om 14.30 u. of op maandag 27 augustus om 19 u. in de zaal van het Broederklooster in Vivenkapelle (Bradericplein 22 8340 Damme).
De cursus wordt verzorgd door Lori Van Biervliet en Bruno Comer. Er wordt zowel ingegaan op de historische, cultuurhistorische als architecturale aspecten van het complex. De opleiding duurt een kleine drie uur. Het volstaat dat je één sessie volgt, ofwel die op 22 augustus ofwel die op 27 augustus.
Om technische redenen wordt de groep beperkt tot tweemaal 20 personen. We gaan ervan uit dat iedereen die zich inschrijft, effectief van plan is om er te gidsen.
Inschrijven kan enkel via de website die wordt afgesloten bij het bereiken van het maximum aantal of ten laatste op 10 augustus.

BEYOND KLIMT IN BOZAR en WANDELING XL PLAGE zondag 30 september 2018, 00:00

Op Zondag 30 september 2018 organiseert de Gidsenbond van Brugge een Uitstap naar Brussel:
- bezoek aan de tentoonstelling Beyond Klimt in Bozar
- wandeling “XL Plage”

Prijs: 50 € ( leden)- 55 € (niet-leden) Inbegrepen zijn de verplaatsing per luxeautocar, de toegang tot de tentoonstelling ‘Beyond Klimt “ in het Paleis voor Schone Kunsten, de wandeling “ XL Plage” telkens onder leiding van gespecialiseerde gidsen.
Gelieve éérst uw deelname via de website te bevestigen en dan de op U toepasselijke som over te schrijven op rekening BE64 0017 5601 5652 van de Gidsenbond Brugge met vermelding Klimt 30/09. De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van uw betaling. Na 30/08/2018 worden annuleringen niet meer terugbetaald.

lees verder