Kalender

Wanneer u moet inschrijven voor een activiteit, staat dit telkens vermeld.
Als u lid bent, schrijft u in via login leden
in het menu "Leden".

Indien u geen lid bent, kan u inschrijven voor activiteiten door een mail te sturen naar mc.leys@skynet.be. Gelieve dan duidelijk alle nodige info te vermelden (activiteit, datum, uur, naam,  aantal personen, enz,…)

Brugge op zijn zaterdags 2018 - inschrijving ALLE lezingen zaterdag 20 januari 2018, 00:00

Alom geprezen, alom gevolgd en uit liefde voor Brugge en bewoners, een nieuwe uitgave van de vermaarde lezingenreeks, georganiseerd door de Kon. Gidsenbond van Brugge.

De eerste lezing is gratis toegankelijk. Voor de overige drie, graag storting van 25 euro op rekening BE64 0017 5601 5652.

Deze verrijkend-ontspannende namiddagen gaan door in Howest, Sint-Jorisstraat, om 14u. Parking gratis, om de hoek. En nog iets: tijdens de pauze bieden we U een gidsenbondige, dampende koffie aan. Aldus wordt dit een heerlijke inzet van 2018 voor al wie Brugge in zijn hart draagt.

Uitstap Gent “Tweehonderd jaar Universiteit Gent” zondag 4 februari 2018, 09:00

“Tweehonderd jaar Universiteit Gent” met een bezoek aan de tentoonstelling hierover in het STAM gekoppeld aan een themawandeling over het onderwerp in de stad

We vertrekken om 09.00h vanaf de parking Kinepolis en zijn terug om 17.30h.

Prijs: 30 €( leden)-35 € (niet-leden)
Inbegrepen zijn de verplaatsing per luxeautocar, de toegang tot de tentoonstelling en de begeleiding van een student-museumgids en de wandeling onder leiding van gespecialiseerde gidsen.

Gelieve éérst uw deelname via de website te bevestigen en dan de op U toepasselijke som over te schrijven op rekening BE64 0017 5601 5652 van de Gidsenbond Brugge met vermelding Gent 4/2. De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van uw betaling. Na 4/1 2018 worden annuleringen niet meer terugbetaald.

lees verder

Triënnale opleiding Sessie 1 donderdag 22 maart 2018, 18:30

Inhoudelijke toelichting Triënnale Brugge 2018 door curator Michel Dewilde

Vriendenzaal

Triënnale opleiding Sessie 2 donderdag 29 maart 2018, 18:30

Over hedendaagse kunst in de openbare ruimte door Stef Van Bellingen
Vriendenzaal

Daguitstap zaterdag 23 juni 2018, 00:00

verdere Info volgt