Kalender - Quiz van het ledenfeest Gidsenbond

Quiz van het ledenfeest Gidsenbond zaterdag 24 november 2018, 18:00

De quiz, waar mooie prijzen te winnen zijn van onze Brugse partners, start om 18.00u. Men schrijft zich niet in met een groepje. Ter plaatse worden door het lot de groepen gevormd.

Er zullen alerhande vragen gesteld worden - leden moeten niet vrezen: gids zijn in Brugge vormt geen voordeel!

  • prijs
    • quiz : 0 € gids/lid, 5 € partner(met 2 drankbonnetjes pp.)
    • diner : 30 € gids/lid, 50 € partner niet-lid (3 gangen, miv aperitief, dranken bij het eten en koffie/thee)
    • beiden samen : 30 € gids/lid – 55 € partner niet-lid (miv 2 bonnetjes quiz, aperitief, dranken bij het eten en koffie/thee)

Betaling gebeurt op rekening nr BE64 0017 5601 5652: met vermelding ledenfeest (+ quiz) 24/11/2018 + naam deelnemer(s) + gids/lid/partner 

Wil aub meteen na inschrijving de betaling uitvoeren, anders is de inschrijving niet geldig.

Uiterste datum van inschrijving EN betaling is 13 november

Terug naar overzicht