Nieuws

Nieuw Rekening nummer dinsdag 30 juni 2015

Beste leden, vanaf nu moeten alle betalingen aan de Gidsenbond gebeuren op een nieuw rekeningnummer, zijnde BE64 0017 5601 5652 Dank voor het begrip.

GEDENKSTEEN AAN “ Hôtel de Flandre” (Noordzandstraat 44) zondag 14 december 2014

Op 24 september ll. Liep de Kon.Gidsenbond nog maar eens in de Brugse kijker. Dankzij de bereidwillige medewerking van de Congregatie van de zusters van de H. Jozef, werd een gedenksteen aangebracht om het toenmalige en daar gevestigde “Hôtel de Flandre” te commemoreren. Dit was ooit één van de befaamdste hotels in Brugge. In de Baedeker van 1891 staat dit hotel als hoogste klassehotel aanbevolen. Het hotel was 60 kamers rijk en was bekend om zijn verfijnde visschotels. De Duitsers hadden er een hoofdkwartier tijdens de eerste wereldoorlog. In 1940 verkocht de eigenaar (The Red Star Line) het hotel aan de heer Frans Louagie die er een textielzaak wou opstarten. Op 10 mei brak echter de oorlog uit en de stad Brugge eiste dit leegstaand gebouw op om er de vele vluchtelingen onderdak te geven. Er was ook gebrek toen aan drinkwater, maar het Hôtel de Flandre beschikte over een watertoren (pas in 1973 afgebroken). Het inspireerde dhr Louagie tot het oprichten van een spuitwater- en limonadefabriek (“Clairval”). In 1947 verrees een nieuwe neogotische gevel. Het gebouw werd in 1977 verkocht aan de Zusters van de H. Jozef. De toegangspoort is nog authentiek maar de binnenkant werd buitenkant, en achter de poort ziet men nog de originele klapdeur in spiegelglas van het “Hôtel de Flandre”. In dit hotel werden veel literaire conferenties en concerten gehouden. In april 1861 verbleef Victor Hugo (1802-1885) in dit hotel, samen met zijn zoon Charles. Een tweede voorname literaire gast in dit hotel was André Gide (1869-1951). (uit “ Brugge en de Franstalige letterkunde”, Jo Berten, Brugge, 1998, tweede druk)

De kapel in het Memling museum zondag 14 december 2014

Vanuit een gewijzigde missie en visie wordt de kapel niet langer als een schrijn voor de topwerken van Memling gezien. Er wordt teruggekeerd naar de 17de eeuwse toestand; de kerk neemt – uiterlijk – opnieuw haar functie van liturgische ruimte op; De Reins- en de Floreins-triptiek worden najaar 2014 opgesteld in de zaal voor de kapel. In 2015 volgt het Johannesretabel.