Voorbije activiteiten - Katharen,graal en tempeliers in het graafschap Vlaanderen

Katharen,graal en tempeliers in het graafschap Vlaanderen dinsdag 19 mei 2015, 20:00

We nodigen U uit voor een voordracht door Dr. John van Schaik :
Waar ? in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf. 
De voordracht (€ 5) start om 20.00 uur.
Toegang is gratis voor 
Vrienden van de Biekorf bibliotheek.
 
Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Meer dan de geplaatste man dus om feit van fictie te onderscheiden wat betreft de katharen, de tempeliers en de heilige graal. En dat is ook precies wat hij zal doen op dinsdag 19 mei.

Het verhaal van John van Schaik begint in de twaalfde eeuw, bij het beleid dat de toenmalige graven van Vlaanderen, Diederik en Filips van de Elzas, voerden.
In 1141 schonk Diederik van de Elzas bezittingen aan de tempelierscommanderij in Slijpe.
In het voorjaar van 1183 trok hij door zijn Vlaamse landen om ketters en katharen te vervolgen. En rond 1190 gaf Filips van de Elzas op zijn beurt Chrétien de Troyes de opdracht om een graalroman te schrijven: Li Contes del Graal.

Hieruit blijkt dat de Vlaamse graven de tempeliers steunen, de katharen vervolgen en de graal propageren. En tegelijk blijkt hieruit dat de katharen voor de Vlaamse graven niet de eigenlijke graalhoeders zijn, zoals in zoveel esoterisch-populaire literatuur beweerd wordt sinds het midden van de negentiende eeuw.
Hét signaal voor van Schaik om eens in te zoomen op die katharen. Wat
leren de katharen eigenlijk? Wie waren zij en waarom zijn de katharen
tegenwoordig zo populair?
Inschrijving kan enkel via de website.

Terug naar overzicht