Voorbije activiteiten - ALLERZIELEN OP CAMPO SANTO IN GENT EN HET VERLOREN KONINKRIJK VAN WILLEM I (tentoonstelling in het STAM)

ALLERZIELEN OP CAMPO SANTO IN GENT EN HET VERLOREN KONINKRIJK VAN WILLEM I (tentoonstelling in het STAM) maandag 2 november 2015, 09:00

Campo Santo, Spaans voor Heilige Grond, heeft haar naam niet gestolen. Dit is een gewijde plek voor Gentenaars, door de vele illustere stadsgenoten die er begraven liggen in prachtige praalgraven en rijkelijk versierde graftombes.

Nobelprijswinnaar Corneille Heymans, schilder Gustave Van de Woestyne en schrijver Jan-Frans Willems hebben er hun graf, alsook moderne Gentse iconen als Jan Hoet of Luc De Vos liggen er begraven. Dit Gentse equivalent van het Parijse Père Lachaise is doorheen de jaren verschillende keren uitgebreid, maar heeft ondanks haar aanzienlijke omvang toch steeds haar vrij besloten karakter kunnen behouden. Het kerkhof is een van de mooiste en best bewaarde begraafplaatsen van het land en de vele funeraire monumenten maken het een bezoek meer dan waard.

In 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland en het latere België werden samengevoegd tot het Koninkrijk der Nederlanden. Het koninkrijk hield vijftien jaar stand, van 1815 tot 1830. Korte tijd waren 'Belgen' en Nederlanders inwoners van dezelfde staat. Koning Willem I regeerde als een onvervalst verlicht despoot, maar zette ook sterk in op de ontwikkeling van de industrie, de infrastructuur, het onderwijs en het culturele leven.

Waarom stond het Zuiden anders tegenover koning Willem I dan het Noorden? Hoe kwam Willem I aan bijnamen als de Koperen Koning en de Kanalenkoning? Waarom kalkten de Belgen in 1830 deze leuze op de straatmuren: 'Wij willen Willem weg - wil Willem wijzer worden - wij willen Willem weer'. Wat betekende deze periode op termijn voor België?

Dit alles en nog veel meer kom je te weten in de tentoonstelling 'Het verloren koninkrijk. Willem I en België'. Sprekende citaten, spotprenten, historische objecten en interactieve multimedia geven je voeling met de tijdsgeest van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de beginjaren van het onafhankelijke België. Een interactief spel doet je nadenken over hoe verschillend of gelijkend Belgen en Nederlanders vandaag zijn.

Prijs: 30 € voor leden – 35 € voor niet-leden

De prijs omvat het transport per luxe autocar, de toegangsprijs tot de tentoonstelling in het STAM Gent, inclusief het vaste circuit, de gidsen bij het bezoek aan de tentoonstelling en bij het bezoek aan de Campo Santo.

Vertrek:09.00h – Parking Kinepolis – Terug:18.00h

Gelieve uw deelname zo vlug mogelijk te bevestigen via de website en de op U toepasselijke  som over  te schrijven op rekening  BE64 0017 5601 5652  van de Gidsenbond Brugge met vermelding van Gent 02/11 en naam van de deelnemer(s).

Terug naar overzicht