Voorbije activiteiten - Wintervoordracht: “De geschiedenis van de Damse Vaart” – Bruno Comer

Wintervoordracht: “De geschiedenis van de Damse Vaart” – Bruno Comer zondag 15 november 2015, 10:00

De Damse Vaart is een onderschat overblijfsel van de Napoleontische periode. 

Het is algemeen bekend dat op bevel van de keizer met de aanleg van deze waterloop begonnen is, maar de strategische context waarin Napoleon die beslissing nam is dat veel minder. In de voordracht wordt die nader toegelicht. Bovendien wordt er ook kort ingegaan op de verdere fases in de creatie van de Damse Vaart: de verderzetting van de werken tot de wallen van Sluis onder Willem I, de bouw van de sifons en de doortrekking van de vaart tot in het centrum van Sluis onder Leopold I en de buitengebruikstelling van de vaart onder Leopold III.

Terug naar overzicht