Voorbije activiteiten - Brugge op zijn zaterdags, "Onder de vleugels van de H. Michiel te Brugge”, dhr Bert Gevaert

Brugge op zijn zaterdags, "Onder de vleugels van de H. Michiel te Brugge”, dhr Bert Gevaert zaterdag 13 februari 2016, 14:00

Over het krijgsbedrijf in de middeleeuwen en renaissance bestaan tal van verkeerde opvattingen die in de hand gewerkt worden door films, boeken en stripverhalen. Vele mensen menen daardoor nog steeds dat het hanteren van blanke wapens niet meer was dan hersenloos op elkaar inhakken.  Niets is echter minder waar!  Het hanteren van wapens voor man-tegen-man gevechten was een hoogstaande kunst die niet alleen nuttig was om het vege lijf te redden, maar ook om te excelleren op sportieve toernooien!   Aanvankelijk was het hanteren van het zwaard, het meest symbolische wapen van de middeleeuwen, louter het voorrecht van de adel, maar na verloop van tijd raakte het wapen onlosmakelijk verbonden met de mannelijke identiteit.  Op paradoxale wijze kende de studie van blanke wapens zelfs zijn hoogtepunt op het moment dat vuurwapens de Europese slagvelden begonnen te domineren.  In Brugge was het onderwijzen van de krijgskunst met het blanke wapen het monopolie van de Hallebardiers of de Sint-Michielsgilde.  Hoewel deze gilde - net zoals de vier overige gildes - aanvankelijk vooral een militaire functie had, verlegde zij haar focus geleidelijk tot het geven van schermlessen wat in hoofdzaak gebruikt werd bij gildetoernooien.

Terug naar overzicht