Voorbije activiteiten - “Met recht en rede?" Lezingen en WANDELING

“Met recht en rede?" Lezingen en WANDELING zaterdag 8 oktober 2016, 09:15

Voormiddag -  4 lezingen start om 9.15 – einde voorzien 12.45u

M. Monballyu ’Het strafrecht door de eeuwen heen’

1° Waarom straft men in de loop van de tijden? Omwille van vergelding? Omwille van afschrikking? Omwille van de beveiliging van de maatschappij?, Omwille van de verbetering van de misdadiger? Of om meerdere reden samen?

2° Wie straft? De particulier, zijn familie of de clan waartoe hij behoort? De overheid? En wie is die overheid: de rechter of de wetgever?

3° Wat straft men in de loop van de tijden? Wat zijn eeuwigdurende en wat zijn tijdelijke misdrijven.

4° Hoe straft men in de loop van de tijden? Lijfstraffen, doodstraffen, gevangenisstraffen, erestraffen en alternatieve straffen?

Indien mogelijk zullen er Brugse voorbeelden worden aangehaald!

Noël Geirnaert ’Wat vertellen de archiefdocumenten over G. Davids Oordeel van Cambyses?’

Pauze

Vanessa Paumen - Coördinator Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden, Curator “De kunst van het recht” - ‘Van villing tot vel op de stoel. De straf van Cambyses in beeld’

In de zestiende en de zeventiende eeuw werd de geschiedenis van de strenge koning Cambyses en de corrupte rechter Sisamnes heel populair als exemplum. Vergelijkt men de vele voorstellingen uit die tijd met de panelen van Gerard David, dan blijkt duidelijk dat de Brugse schilder het verhaal op een volstrekt unieke manier in beeld heeft gebracht. In de latere voorstellingen gaat de aandacht vooral naar Otanes, Sisamnes’ zoon, terwijl de bestraffing herleid wordt tot een klein achtergrondtafereel, of zelfs helemaal weggelaten. Ook de omkoping en de arrestatie komen nog zelden in beeld; de afgestroopte huid van de vader daarentegen krijgt in die werken een prominente rol. Deze lezing gaat in op een aantal werken in de tentoonstelling met het bekende thema dat reeds in de 15e eeuw door Gerard David voor de Brugse schepenen geschilderd werd.

Jean-Marie-Berkvens ‘een terugblik op het leven van een procureur’

Namiddag - een wandeling – start om 14.30u

Een wandeling doorheen Brugge “Quade Feyten”: Duur ongeveer 2.00u

Terug naar overzicht