Voorbije activiteiten - Wintervoordracht: prof. Brigitte Meijns, "De totstandkoming van het religieuze landschap in Brugge en haar ommeland (tot ca 1200)"

Wintervoordracht: prof. Brigitte Meijns, "De totstandkoming van het religieuze landschap in Brugge en haar ommeland (tot ca 1200)" zondag 15 december 2013, 10:00

Over graven, bisschoppen en kanunniken: de totstandkoming van het religieuze landschap in Brugge en haar ommeland (tot ca. 1200)

De totstandkoming van het religieuze landschap in Brugge was een zeer langzaam proces waarbij verschillende factoren en personen een rol hebben gespeeld. De natuurlijke omgeving, de bodemgesteldheid en de hydrografie van Brugge en omgeving vormden het decor waarin religieuze maar ook wereldlijke autoriteiten vanaf de vroege middeleeuwen hun gezag vestigden. De bisschoppen van Noyon-Doornik en hun collega’s uit Utrecht ontfermden zich over de oprichting van bidplaatsen en de vorming van parochies. Ze gaven hun fiat aan de oprichting van gemeenschappen van kanunniken (Sint-Donaas) of ze richtten die zelf op (O.L.V.). Ook de stichting van afhankelijke kapellen en de inplanting van priorijen van monniken of reguliere kanunniken in en buiten de Brugse agglomeratie kon niet zonder hun instemming. Maar ook de graven van Vlaanderen drukten een stempel op het religieuze weefsel van Brugge en ommeland, als oprichters van hun prestigieuze Sint-Donaaskapittel en als ‘eigenheer’ en later patroon van talrijke kerken. In tegenstelling tot andere Vlaamse steden telde Brugge geen gemeenschap van monniken maar wel twee gemeenschappen van seculiere kanunniken. Als promotoren van hun eigen patroonheiligen hadden de kapittels eveneens een impact op het religieuze leven. Vertrekkend vanuit een gevarieerd gamma aan bronnen zal een historisch panorama gegeven worden vanaf de vroege middeleeuwen tot een stuk in de twaalfde eeuw waarbij stilgestaan wordt bij het aandeel van de verschillende hoofdrolspelers in de vorming van het Brugse religieuze landschap.

Terug naar overzicht