Voorbije activiteiten - Tot het uur van onze dood. Funeraire rituelen en gebruiken in Brugge doorheen de tijd.

Tot het uur van onze dood. Funeraire rituelen en gebruiken in Brugge doorheen de tijd. zondag 27 oktober 2013, 10:00

Door Benoît Kervyn, Hof van Watervliet

Tot het uur van onze dood. Funeraire rituelen en gebruiken in Brugge doorheen de tijd.
De laatste vijftig jaar veranderde veel in de manier hoe we omgaan met sterven, uitvaarten en rouw. Niet enkel is crematie sinds 1963 door de Kerk erkend, maar thuis sterven is eerder een zeldzaamheid geworden. Daarbij gooide het Tweede Vaticaans Concilie diverse rituelen overboord. Veel roerend erfgoed geraakte daardoor in onbruik, weet de huidige generatie niet meer waarvoor het diende en wordt verwaarloosd of vernield.
Aan de hand van funerair erfgoed uit Brugse kerken, kloosters, archiefinstellingen en musea wordt een beeld geschetst hoe onze voorouders omgingen met de dood, dit vanaf de Romeinen tot de jaren 1970. Beschermheiligen tegen een plots overlijden, berechting en en algemene berechting, de dodenportretten, de manier van bekendmaken van een overlijden, de dodenpenningen, de zeven categorieën van uitvaarten te Brugge, hoe en waar begraven, in herinnering brengen, de rouwjuwelen,... zijn enkele van de onderwerpen die tijdens deze lezing aan bod komen.
Terug naar overzicht