Voorbije activiteiten - Lezing "Op en onder de polderklei: nieuwe resultaten van archeologisch onderzoek in de oostelijke kustvlakte", Mevr Bieke Hillewaert

Lezing "Op en onder de polderklei: nieuwe resultaten van archeologisch onderzoek in de oostelijke kustvlakte", Mevr Bieke Hillewaert zondag 19 februari 2017, 10:00

De kustvlakte kent een complexe ontstaansgeschiedenis. Het landschap dat men er vandaag aantreft, is het resultaat van een evolutie van meer dan 10 000 jaar die begon na de laatste ijstijd. In dit landschap is de mens aanwezig. Tot voor kort ging men er van uit dat de complexe sedimentatie- en erosieprocessen die kenmerkend zijn voor de opbouw van de kustvlakte alle oudere bewoningssporen hadden uitgewist. Niets is minder waar. Recent grootschalig onderzoek – met een aangepaste onderzoeksstrategie – brengt sporen aan het licht die teruggaan tot de prehistorie. Daarnaast wordt ook onze kennis in verband met de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen (10de -12de eeuw) in het gebied ruimschoots aangevuld. Kortom, enkele nieuwe bladzijden in de geschiedenis van de oostelijke kustvlakte!

Terug naar overzicht