Voorbije activiteiten - Lezing “Woorden en hun verhaal” de Heer Jo Berten

Lezing “Woorden en hun verhaal” de Heer Jo Berten zondag 7 mei 2017, 10:00

In den beginne was er het woord en ik ben daar blij om.  Ik voel me een woorddier, een taaldier, verrukt over woorden als b.v. beeldbuizerd, vermolmd, dakvink, svelte, … .  Woorden zijn een prachtig materiaal, uitsluitend door de mens gemaakt.  Een woord is rijkdom, macht, grenzeloos (ik droom in woorden), explosief, sonoor, poëtisch, beeldig, historische bron, kunstig, machteloos (vaak toch ontbreken mij de woorden bij intense levensmomenten).

We kijken ook over de (taal-)grens, natuurlijk, en vergelijken en besluiten dat elke moderne taal zijn parels heeft.  Een lange wijl vertoeven wij bij "de neus van de zalm": woorden waarvan de oorsprong geschiedenis vertelt en een schat aan informatie betekent i.v.m. het dagelijkse leven van weleer.  Woordenschat, weet je wel.

En dezelfde nacht nog, terwijl de wilgentakken de maan kluisteren, zal de heerlijk-vermoeide toehoorder zich, in de stilte van zijn vlucht(h)euvel, in zijn beste zetel flokken, woordenboek in de schoot, en mijmeren en rumineren en liefhebben.  Woordenschat, zie je.


Terug naar overzicht