Voorbije activiteiten - Wintervoordracht "Het Bureel van Weldadigheid van Brugge" de Heer Bart Demuynck

Wintervoordracht "Het Bureel van Weldadigheid van Brugge" de Heer Bart Demuynck zondag 18 februari 2018, 10:00

Op het einde van 1795 werd, als gevolg van de annexatie van de Belgische gewesten door Frankrijk, de Franse wetgeving op de ‘armenzorg’ van kracht. De armenzorg werd vanaf nu volledig gelaïciseerd en vormgegeven door twee administraties: de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (opgericht in Brugge op 23/07/1798) en het Bureel van Weldadigheid (opgericht in Brugge op 12/11/1799). De eerste was verantwoordelijk voor de residentiële armenzorg: ziekenhuizen, instituten, de meeste godshuizen voor behoeftige bejaarden, ... De tweede bood steun aan de ‘huiszittende armen’: voedsel, brandhout, geld, kledij, gezondheidszorg, …

Deze structuur werd zonder veel omhaal overgenomen door de Nederlandse Provinciën (1815-1830) en de Belgische overheid (1830-1925). De armenzorg werd bijgestuurd afhankelijk van de tijdsomstandigheden of verdere wettelijke verfijningen (bv. onderstandswoonst). BvW was de pijler van het armenzorgbeleid dat meest contact had met de armen en hun situatie. In deze lezing wordt dieper ingegaan op de geschiedenis van het Bureel van Weldadigheid dat vaak werd gezien als de kleine broer van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Over de ‘spektakeltaks’, de armenapotheek, de Berg van Charitate en armenmeesters…

‘Dit alles doet voorsien dat de Fransche het groot ontroovende, aen het gepeupel het kleijne willen voor niet geven, om vroeg of laet door dezelve niet overrompelt te worden[1].

Bart Demuynck

Medewerker OCMW-Archief en Kunstpatrimonium Brugge

www.bartdemuynck.be

Terug naar overzicht