Voorbije activiteiten - Lezing Piet Gellynck "IK HAAT EIGENTIJDSE ARCHITECTUUR / IK HOU VAN EIGENTIJDSE ARCHITECTUUR"

Lezing Piet Gellynck "IK HAAT EIGENTIJDSE ARCHITECTUUR / IK HOU VAN EIGENTIJDSE ARCHITECTUUR" zondag 16 maart 2014, 10:00

In deze exposé zal aan de hand van een aantal stellingen over perceptie-analyse en theorieën over geheugencaptaties, bijgebracht door gezin, onderwijs en de brede maatschappij, gepoogd worden daar iets zinvols over te vertellen. De projectie van illustratief fotomateriaal zal ons de geschetste probleemstelling beter duiden. Finaal zal gesteld worden dat het bereiken van een “hoger niveau van kwalitatieve ruimtelijke planning” een prioritaire ambitie van onze samenleving zou moeten zijn!        

Inschrijving niet nodig - Hof van Watervliet

Terug naar overzicht