Voorbije activiteiten - Bezoek Gent "Van Rabot tot Schavot"

Bezoek Gent "Van Rabot tot Schavot" zaterdag 25 mei 2013, 08:00

Vanaf oktober 2012 werd gestart met de restauratie van de “Aanbidding van het Lam Gods” van de gebroeders Van Eyck. Naar aanleiding van deze unieke restauratie, die 5 jaar zal duren loopt er in het Caermersklooster een opmerkelijke tentoonstelling over dit meesterwerk. Ook al is het Lam Gods zélf in zijn geheel tijdelijk alleen zichtbaar via een kopie in St Baafs, toch zullen de bezoekers dit kunstwerk hier beter dan ooit leren kennen. De tentoonstelling bestaat uit 3 delen: het Lam God(s) ont(k)leed! Waarheen met Lam Gods? De restauratie op de voet gevolgd!

Prijs: 25€ per persoon (inbegrepen de verplaatsing per luxeautocar, de wandeling en het bezoek aan de tentoonstelling o.l.v. gespecialiseerde gidsen , de inkomgelden aan de musea). Gelieve uw deelname te bevestigen aan ronykuyl@telenet.be en de som van 25 € per persoon over te schrijven op rekening 280-0205412-03 van de Gidsenbond Brugge met vermelding uitstap 25/05.

 

Rony Kuyl/namens de Gidsenbond

Terug naar overzicht