Brugge op zaterdag - De A 11 perikelen

Talrijke procedures dienden doorlopen te worden als daar zijn: 
-een milieueffectenrapportage (planMER en projectMER)
-archeologisch onderzoek 
-natuurcompensaties 
-ruilverkaveling 
-onteigeningen 

De presentatie gaat in op al deze facetten.

De namiddag gaat door in:

Howest, Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Parking in Klaverstraat 51

startuur: 14.00
einduur: 16.30

Prijs: deze reeks in betalend voor zowel leden als niet-leden
10€/sessie  -  30€ voor 4 sessies.

Gelieve de, op dat moment geldende coronamaatregelen, in acht te nemen!

 


Logo stad Brugge Bruges Guides

Koninklijke Gidsenbond
Brugge en West-Vlaanderen vzw