wo
28.09.2022

Algemene Vergadering met aansluitend presentatie "Gegidste wandelingen in Brugge in een digitale wereld"

Enkel voor gidsende leden!

De presentatie is de neerslag van een grondige marktstudie van 2020 tot 2022 uitgevoerd door Mieke Vandemoortele, ons bestuurslid marketing & sales, en van de gerelateerde strategische beslissingen die het bestuur van de Gidsenbond dienaangaande ontwikkelde. 

De toeristische marktplaats heeft zich verlegd: het veelkleurig landschap van paraplu’s op de Brugse Markt getuigt van deze nieuwe internationale digitale vermarkting. Hierdoor staat de klassieke manier waarop onze gidsenvereniging haar gegidste wandelingen aanbiedt, onder druk.

Om als gidsenvereniging relevant te blijven, is het belangrijk om:

1. het mechanisme achter deze digitale transformatie te begrijpen. De presentatie wil onze gidsende leden een klaar inzicht geven in deze internationale digitale mechanismen.

2. hier een nieuw beleid rond te ontwikkelen.  Met deze presentatie, wil het bestuur haar gidsende leden informeren en betrekken bij de stappen die ze onderneemt om in digitale tijden performant te blijven.

Meer info