zo
30.01.2022

Weekend van het Brugs - Brugs dialect in het stadsbeeld

Jo Berten brengt een voordracht over het Brugs dialect in het Brugs stadsbeeld. Via een boeiende presentatie gaat de spreker op zoek naar sporen van Brugse woorden en uitdrukkingen op muren, straatnamen en andereplaatsen in het straatbeeld.

Inschrijven: via www.weekendvanhetbrugs.be

 

Meer info
za
05.02.2022

Brugge op zijn Zaterdags - Louis de Potter, een rebel te Brugge?

Christian Deneve, voorzitter van de Heemkundige Kring pastoor Ronse (Zedelgem),  jurist,  gewezen ambtenaar, prof. em.  aan de V.U.B., stadsgids bij de Koninklijke Gidsenbond gaat in op de figuur Louis de Potter en toont aan hoe de samenstellende delen van het nieuwe Koninkrijk der Verenigde Nederlanden, nl. het huidige België, het huidige Nederland en het Groothertogdom Luxemburg, onvermijdelijk uit elkaar moesten groeien…

 

Dit is een voordracht in het kader van 'Brugge op zijn Zaterdags'.

Deze gaan door in HOWEST, Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge (parking Klaverstraat).

We starten om 14 uur, einde ± 16.30 u.

Gidsen en leden betalen 10€ per sessie, of 30€ voor 4 sessies.

De Coronamaatregelen van het moment nemen we in acht.


meer info
za
12.02.2022

Brugge op zijn zaterdags - Op reis met Van Eyck door de heer Jean Luc Meulemeester

Iedereen weet dan belangrijke kunstenaars tijdens het Ancien Régime op vraag van vorsten op reis werden gestuurd met bepaalde opdrachten. Jan van Eyck, hofschilder en varlet de chambre van hertog Filips de Goede, vormt daarop geen uitzondering. Tijdens de voordracht gaan we even kijken welke reizen Van Eyck voor zijn beschermheer en opdrachtgever heeft ondernomen. We gaan kijken hoe hij dit heeft gedaan? We gaan kijken of hij daarvan invloed heeft gehad op zijn schilderijen? Wat was zijn eigenlijke opdracht? Wie ging er mee? En we gaan dieper in op de best gedocumenteerde reis van meer dan een jaar 1428-1429 vanuit Brugge naar het Iberisch schiereiland. Kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester neemt je mee op een avontuurlijke tocht in de eerste helft van de vijftiende eeuw naar locaties die nu nog steeds aanspreken, wel in het gezelschap van Jan van Eyck

Meer info
zo
13.02.2022

Lezing De Damse Vesten door dhr Bruno Comer

De voordracht plaatst de bouw van de Damse Vesten, die rond 1620 plaats had, binnen het militaire verleden van Damme en de militaire geschiedenis in het algemeen.

De nadruk ligt op de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij worden twee vragen behandeld: waarom werden de vesten aangelegd en waarom werden ze nooit belegerd?

Er wordt ook ingegaan op de problemen waarmee de ingenieurs te maken kregen en de oplossingen ze daarvoor vonden.

De rol van de vesten na 1648, meer bepaald tijdens de Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen, wordt toegelicht. De voordracht eindigt met een kort overzicht van het militair wedervaren van Damme na 1800.

 

Meer info
za
19.02.2022

Brugge op zijn zaterdags - Gezelle internationaal door de heer Karel Platteau

De internationale Gezelle : van Brugge tot Congo en Darjeeling.

Karel Platteau is géén onbekende voor de Gidsenbond. Ooit toonde hij voor ons aan hoe belangrijk Brugge geweest is voor het werk van Streuvels, de bekende neef van Guido Gezelle.

Vandaag komt nonkel, heeroom Gezelle nu en dan sterk in de Brugse actualiteit (Gezellehuis en -tuin, splinternieuwe webpagina…).

Hij is bovendien de gedroomde ‘kapstok’ om de 19de eeuw in Brugge te illustreren. Op politiek, cultureel en literair vlak.

Maar  ‘internationaal’ gezien, was Gezelle een rariteit in Brugge.

 

Meer info
za
26.02.2022

Brugge op zijn zaterdags - Turen naar Brugse muren door de heer Jo Berten

We turen nieuwsgierig naar openbare muren ( met recht en reden) en naar privé-muren ( met toestemming) in Brugge. Wat verbergen ze? Wat tonen ze ? Bouwjaar (indien relevant)? Materiaal ( indien niet te technisch) ? Zijn de muren blind of waren wij dit tot aan die lezing van de Kon.Gidsenbond? Na anderhalf uur loop je geen enkele Brugse muur nog achteloos voorbij.

Meer info
Logo stad Brugge Bruges Guides

Koninklijke Gidsenbond
Brugge en West-Vlaanderen vzw